NETおきなわ経友会(広報誌)

優秀な人材の安定確保と定着をめざして  
     組合及び会員企業の事業活動の紹介  


 平成10年度事業
 第1号 第2号 第3号 第4号
                                                                           
 平成11年度事業
第5号   第6号  第7号   第8号  
                                                                           
 平成12年度事業
 第9号 第10号 第11号 第12号
                                                                                   
 平成13年度事業
第13号   第14号  第15号   第16号